กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco webex  เพื่อพิจารณาข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2565  นำโดย พญ. จิรวรรณ ชูทิพย์   แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลสงขลา เป็นประธานในการประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด