กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ 4

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสาในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับ การดูแล/ฟื้นฟูทางกายบำบัด และจิตบำบัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ในการให้บริการแก่ผู้ที่มา รับบริการของศูนย์สร้างสุขชุมชนและในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด