กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางและติดตามการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน และศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่  นำโดยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา พิเศษได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและติดตามการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน  และศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา  โดยมี นายนพดล ชุติมารัต รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสะเดา และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเดา ให้การต้อนรับ เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  ภายใต้ศูนย์สร้างสุขชุมชน / ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา


เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด