กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการฝึกงาน หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับต้น ๖oo ชั่วโมง สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

   วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีปิด “โครงการฝึกงาน หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับต้น ๖oo ชั่วโมง”นำโดย นางสาวปรินดา ปาลาเร่  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการ ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา การแพทย์ และด้านอาชีพ เพื่อให้คนพิการและครอบครัวคนพิการมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวคนพิการ


เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด