กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

1 . สามารถติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงของตนเองก่อน เพื่อใช้สิทธิ์ในการยืมกรณีมีอุปกรณ์เพียงพอให้ยืม หากไม่มีอุปกรณ์ให้ประสานต่อมายังหน่วยงาน

2. จองที่ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียง มีให้ บริการ อยู่ 3 แห่ง


- ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00) Tel. 093-4145088 ประจำศูนย์

- ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ (08.30-16.30) Tel.063-1794424 นายช่างประจำศูนย์ , 087-4767891 นายช่างประจำศูนย์

- ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ (08.00-1ุ6.30) Tel. 064-6126488 ประจำศูนย์

1 . สามารถติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงของตนเองก่อน เพื่อใช้สิทธิ์ในการยืมกรณีมีอุปกรณ์เพียงพอให้ยืม  หากไม่มีอุปกรณ์ให้ประสานต่อมายังหน่วยงาน

ชั้น 2   กองสาธารณสุข ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน มีให้ บริการ อยู่  3  แห่ง

1. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์  (08.00-17.00)  Tel. 093-4145088  ประจำศูนย์

2. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   อำเภอนาทวี  เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์  (08.30-16.30)   Tel.063-1794424  นายช่างประจำศูนย์  , 087-4767891 นายช่างประจำศูนย์

3. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ  ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนเทศบาลเมืองสะเดา    อำเภอสะเดา   เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์      (08.00-1ุ6.30)  Tel. 064-6126488  ประจำศูนย์