กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี

องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปัตตานี นำทีมโดย นางสาวมาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ปัตตานให้การต้อนรับ โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ แผนปฏิบัติการในแต่ละปี การจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปัตตานี และ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน และศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด