กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย มีคณะกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่กองทุยฯ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ คน ให้การต้อนรับ โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ แผนปฏิบัติการในแต่ละปี การจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวจ้อ "โครงการศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์จังหวัดสงขลา"

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด