กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก "โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน"

        วันที่ 17 มกราคม 2567  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดทำโครงการค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก "โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน" ของผู้ป่วยจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและชุมชนตามวิถีครอบครัวและชุมชน นำโดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย น.ส.ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลพะตง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และภาคีเครืข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านและชุมชน และเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วยจิตเวช ญาติผู้ป่วยและชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด