กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นอนลมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ “FIX FOR YOU SONGKHLA”

    วันที่ 17 มกราคม 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุขจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานโครงการผลิตและบริหารจัดการที่นอนลมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ “FIX FOR YOU SONGKHLA”  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและ สรุปติดตามการทดลองเคสที่นอนลมเพื่อค้นหาข้อมูลในการทำวิจัย และเพื่อจัดตั้งศูนย์ในการออกแบบและผลิตที่นอนลมและเบาะลมรองนั่งคนพิการจากถุงน้ำยาล้างไต นําร่อง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีการออกแบบและพัฒนาปรับระดับความดันภายในถุงน้ำยาล้างไตในที่นอนลมให้มีความเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยแต่ละราย

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด