กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

     องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำโดย แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ไตรมาส 1 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ปี 2566 ไตรมาส 4 และหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการศูนย์สร้างสุขชุมชน พร้อมทั้งหารือแนวทางการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด