กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมคณะทำงานเเละภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเตียง

องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกิจกรรมประชุมคณะทำงานเเละภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเตียง นำโดย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 14 หลัง ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด