กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือ "center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"

"center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"

5 กพ.67 ทีมข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สปสช.เขต 12 อบจ. สสจ. พมจ. ขนส่งจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา รพ.หาดใหญ่ สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ทีมโปรแกรมเมอร์อบจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือแนวทางพัฒนาระบบรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริบาลอบจ.สงขลา

ที่ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา แนวทางกันอย่างกว้างขวาง มีข้อสรุปดังนี้

1.จัดระบบ center ณ อบจ.สงขลา ที่มี 1669 เป็นฐานทุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาPlatform กลางนำเสนอข้อมูลตารางนัดหมายล่วงหน้าของผู้ใช้บริการ/แผนที่/เส้นทาง/รถบริการของทุกภาคี มี call center อำนวยความสะดวกในการประสานงานในการบริการตลอด 24 ชม.

2.พัฒนาบริการรถรับส่งสาธารณะ

2.1 ดำเนินการโดยเอกชน จะมีการ MOU ร่วมกับบริษัท iNet ใช้App: Go Songkhla ที่พัฒนามารองรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในราคามาตรฐาน แสดงแผนที่การเดินทางของรถ รวมถึงรถบริการ และมีระบบTracking บุคคลที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย เพิ่มบริการรับส่งผู้ป่วย เน้นบริการในเขตเมือง

2.2 ดำเนินการโดยรัฐ พัฒนา Platform ใหม่ที่ปรับใช้จาก App: go songkhla ประกอบด้วย

1) อบจ. โดย 1669 ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ที่มีรถ EMS อายุครบ 12 ปีจะนำมาใช้ในการรับส่งคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้เสียชีวิต

2) ดำเนินการร่วมกับขนส่งจังหวัด ร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีสัมปทานรถบริการสาธารณะของขนส่ง จำพวกรถสองแถว รถตู้ รถบัสประจำทาง ในราคามาตรฐาน เน้นกลุ่มเป้าหมายการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายระยะไกล หรือภายในอำเภอ

3) สถานบริการดำเนินการเอง เช่น กรณีรพ.สะบ้าย้อย

เคาะนำร่องกลุ่มเป้าหมายของรพ.หาดใหญ่ พัฒนาระบบบริการ นัดดูข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรถบริการ หารือเทคนิคการประสานการทำงานระหว่างรัฐและเอกชน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 ณ ศูนย์บริบาลอบจ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด