กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางและโอกาศในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจากกองทุนของรัฐ ฯ

องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและโอกาศในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจากกองทุนของรัฐฯ นำโดย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนแนงทางและโอกาสในการปรับปรุงที่อาศัยของผู้สูงอายุจากกองทุนฯ ของรัฐฯ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา     ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด