กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ในโครงการ “บ้านสร้างสุขชุมชน”

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  อบจ.สงขลา (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สงขลา) ปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการ ช่วยให้ผู้พิการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ในการใช้ชีวิตในบ้าน ลดภาระผู้ดูแล และสังคม

   นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายสุลี โต๊ะเพ็ชร ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอสะบ้าย้อย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ในโครงการ “บ้านสร้างสุขชุมชน” โครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้เหมาะสมกับความพิการ ช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติยิ่งขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระของผู้ดูแล และสังคม

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด