กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน

    วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการให้แก่คนพิการตามความจำเป็น ประจำปี ๒๕๖๗

   องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการตามความจำเป็น ประจำปี ๒๕๖๗ นำโดยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน นำร่อง ทั้ง ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขวิทยาลัยการอาชีพนาทวี และศูนย์ซ่อมสร้างสุขเทศบาลเมืองสะเดา มีอะไหล่ เครื่องมือพร้อมใช้ในการให้บริการซ่อม-บำรุง ยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และ สนับสนุนการจัดบริการสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนหรือจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการตามความจำเป็น ต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด