กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับ ผู้สูงอายุและคนพิการ

    วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสรา้งสุข นำโดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับ ผู้สูงอายุและคนพิการ


    เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมายเข้าถึงโอกาสและสนับสนุนการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสม ร่วมกับประชุมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อบต.ท่าข้าม และจัดทำโครงการโดยสมาคมอาสาสร้างสุข ณ ห้องประชุม อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด