กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

     วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ นำโดย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน


    เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ กองทุนฯ ทดแทนที่เกษียณอายุราชการ ณ ชั้น ๒ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด