กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา

     วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสภาพจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดยะลา นำทีมโดย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ นายจรัส สีทองชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และคณะ ให้การต้อนรับ โดยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ แผนปฏิบัติการในแต่ละปี การจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลา และ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน และศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด