กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย " ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

     องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสภาพจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น นำทีมโดย ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะ   

     ให้การต้อนรับ  โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยในประเด็นที่โดดเด่นด้านการดูแลผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน  

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด