กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง

   กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ลงสำรวจพื้นที่ ขยายการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร นำโดย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและติดตามการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน

   โดยมี นายกณวรรธน์ กรีโส ปลัด อบต. รำแดง  อำเภอสิงหนคร   , สจ.วิสิทธิ์ รุจิเรข เขต 2 อ.สิงหนคร   และพร้อมทั้ง คณะ อสม. ในพื้นที่ พร้อมทั้ง รพสต.รำแดง  ให้การต้อนรับ เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมภายใต้ศูนย์สร้างสุขชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด