กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ ๕

องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย นำโดย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์   รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ ๕ ณ จังหวัดสงขลา 

   นำโดย นางสาวอุไร เล็กน้อย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ผลิตผ้าอ้อมถอดซักได้ (น้องอ้อมปันสุข) และเพื่อเยี่ยมชมและรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ผลิตผ้าอ้อมถอดซักได้  ณชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลา  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด