กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)

    องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ นำโดย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ ตำแหนาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ และการสร้างภาคีเครอข่ายในกลุ่มโรคกระดูกสะโพกหัก เขตสุขภาพที่ ๑๒ โดย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  เรื่อง การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูประจำจังหวัสงขลา ณ ห้องประชุมนภารักษ์ อาคาร ๕๐ ปีชั้น ๖ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด