กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงสำรวจพื้นที่ร่วมออกแบบการวางแบบโครงร่างพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตที่นอนลม

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และภาคีเครือข่าย  คณะทำงานโครงการผลิตที่นอนลมและเบาะรองนั่งเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤต  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ลงสำรวจพื้นที่ร่วมออกแบบการวางแบบโครงร่างพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตที่นอนลม   นำโดย นางฐิตารีย์  เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาะารณสุข  อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  โดยมี นายธำรง เทพรัตน์ ครูวิทยาลัยการอาชีพนาทวี และพร้อมทั้ง คณะ ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เพื่อวางแผนและออกแบบโครงร่างพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตที่นอนลมร่วมกัน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด