กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

     องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย นำโดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน ๑๐ คน นำโดย นายสมพร ฮวดเลี้ยง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานคนพิการและผู้สูงอายุ ของ อบจ.สงขลา  

     โดย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้นำเสนอกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนและพาเยี่ยมชม สถานที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด