กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจปรับสภาพที่อยู่อาศัย

    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการติดตั้งราวจับแบบถูกต้อง (ดูสภาพของแต่ละเคส) นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสถาปนิกเมือง Songkhla Urban Lab และเจ้าหน้าที่กองทุน ให้คำแนะนำญาติของนายชอบ พุ่มเอี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง เรื่องการติดตั้งราวจับ

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด