กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

บ้านสร้างสุชชุมชน
https://kongthun.songkhlapao.go.th/frontpage/index.php?page=service&serviceid=13

คู่มือปรับสภาพบ้านสร้างสุขชุมขน
https://kongthun.songkhlapao.go.th/frontpage/articles.php?page=articles-read&articleid=20

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด