กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”

    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรายงานความก้าวหน้าดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ชั้น ๓ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ และหารือการติดตามการให้บริการในศูนย์สร้างสุขชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด