กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะดูงาน “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”

    องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำทีมโดย อาจารย์ ดร.วนภัทร์ แสงแก้ว (อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) และคณะนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ แผนปฏิบัติการในแต่ละปี การจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ และ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน และศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด