กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์สร้างสุขชุมชน

ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

ธนาคารสร้างสุขชุมชน

ธนาคารผ้าอ้อมรักโลก

บ้านสร้างสุขชุมชน

ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน

พิกัดศูนย์บริการ