กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

"มอบบ้านสร้างสุขชุมชน" องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา

     องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มอบบ้านสร้างสุขชุมชน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นางวิจิตรรักษ์ มุสิกราษฎร์ นายก อบต.พังลา, พลตรีกรกฏ ภู่โชติ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล และเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่ อบต.พังลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านสร้างสุขชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ในเขตพื้นที่ อบต.พังลา อำเภอสะเดา จำนวน ๑ หลังคาเรือน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด